ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  ประเวศTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ป.ตรี/โท ด้านครัว ศิลปะการประกอบอาหาร หรืออื่นๆ
  • มีความสามารถด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้
  • มีประสบการณ์ด้านอาหารเบเกอรี่และเพสตรี้ 3-5 ปี
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  ประเวศ
  • จบป.โทหรือป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (TOEIC 800+)
  • มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 3 ปี
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  ประเวศ
  • จบระดับปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (TOEIC 750 up)
  • ประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้คำปรึกษางานวิจัย
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • English, Thai, Social Studies, Math or Science
  • Tutoring style, preparing for university entrance
  • Able to communicate in english