• ปริญญาเอกจากต่างประเทศหรือภายในประเทศ
 • ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
 • ผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทย สื่อสารและอธิบายได้ดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office

17-Jul-18

 

Applied
 • Instructor of Certified Training Course
 • Certifications:- CCNP or higher
 • Good presentation skills

16-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree
 • Medicine, Science, Engineering
 • Linguistics, Liberal Arts

13-Jul-18

 

Applied
 • STEM Teacher
 • Learning Delivery | Content Development
 • New Generation Learning Experience

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่