• อายุระหว่าง 25-45 ปี
  • ระดับปริญญาโท - เอก ด้านธุรกิจการบิน การขนส่ง
  • มีประสบการณ์การทำงานในประเภทธุรกิจ

24-Sep-18

 

Applied
  • อายุระหว่าง 25-45 ปี
  • ระดับปริญญาโท - เอก ด้านธุรกิจการบิน การขนส่ง
  • มีประสบการณ์การทำงานในประเภทธุรกิจ

24-Sep-18

 

Applied
  • School Director | Learning Delivery
  • Department Head
  • Technology-enabled Learning Delivery

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่