ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ ภาษาเกาหลี
  • สำเร็จการศึกษา ป.เอก/โท ด้านภาษาเกาหลี
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ สาขาภาษาญี่ปุ่น
  • สำเร็จการศึกษา ป.เอก/โท ด้านภาษาญี่ปุ่น
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์
  • วุฒิปริญญาเอก/โท สาขานิติศาสตร์
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ คณะบัญชี
  • วุฒิปริญญาเอก/โท ด้านบัญชี
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ สาขาภาพยนตร์
  • วุฒิปริญญาเอก/โท สาขานิเทศศาสตร์
  • หากมีประสบการณ์ด้านภาพยนตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วุฒิปริญญาเอก/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมการเงิน
  • สำเร็จการศึกษา ป.เอก/โท ด้านวิศวกรรมการเงิน
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต
  • สำเร็จการศึกษา ป.โท ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านวงการเกมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ สาขาภาษาจีน
  • สำเร็จการศึกษา ป.เอก/โท ด้านภาษาจีน
  • หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  University of The Thai Chamber of Commerce's banner
  University of The Thai Chamber of Commerce's logo
  ดินแดง
  • อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ
  • วุฒิปริญญาเอก/โท บริหารธุรกิจ
  • หากมีผลงานทางวิชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Strong experiences in coaching and training fields
  • Able to develop and implement company courses
  • WFH 4 days a week
  LEARN Corporation Public Company Limited's banner
  LEARN Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Create, revise, and edit course books quizzes
  • Monitor and check the quality of teachers teaching
  • Review and analyze national and international