ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  THAI UNION GROUP PCL.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  THAI UNION GROUP PCL.'s โลโก้ของ

  Neuro-sensory insight (NSI)

  THAI UNION GROUP PCL.
  พญาไท
  • Education in Neurophysiology/Neurodiagnostic
  • At least 3 yrs’ EEG work experience in neuromarket
  • Having solid experience of behavior&brain imaging
  Friendship International Education's โลโก้ของ
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสอนภาษาจีน หรือด้านภาษาจีน
  • มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนมาก่อน
  • ทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถอ่านเขียนและ สื่อสาร
  THAI UNION GROUP PCL.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  THAI UNION GROUP PCL.'s โลโก้ของ

  Head of Food Innovation Support

  THAI UNION GROUP PCL.
  พญาไท
  • Lead and manage Innovation Support team
  • Global Innovation Process&Regulatory, Pilot Plant
  • Intellectual Property (IP), Sensory
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)