• To be responsible and accountable
  • To be an active member of the Board
  • To develop and sustain appropriate structures

17-Aug-17

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์
  • มีประสบการณ์งานสอน
  • ชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางโลจิสติกส์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล