• ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการสอนภาษาจีน หรือด้านภาษาจีน
  • มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนมาก่อน
  • ทักษะด้านภาษาจีนดี สามารถอ่านเขียนและ สื่อสาร

15-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่