• ปริญญาเอกจากต่างประเทศหรือภายในประเทศ
  • ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
  • ผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • STEM Teacher
  • Learning Delivery | Content Development
  • New Generation Learning Experience

11-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทย สื่อสารและอธิบายได้ดี
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะใช้โปรแกรม Microsoft Office

10-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่