ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Trainocate (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Trainocate (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • Cloud Technology trainer / instructor
  • AWS, Azure, Google Cloud Platform, Alibaba Cloud
  • Infrastructure, Data Engineer, DevOps, Developer
  British Columbia International School's logo

  Thai Teacher/ครูภาษาไทย

  British Columbia International School
  Pasicharoen
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • ปริญญาตรีคณะครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์
  • มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นครูสอนภาษาไทย
  Learn Corporation Public Company Limited's banner
  Learn Corporation Public Company Limited's logo

  Investor Content Development

  Learn Corporation Public Company Limited
  Pathumwan
  • วิเคราะห์และเพื่อออกแบบ content การสอนด้านการเงิน
  • จัดทำเนื้อหา content ร่วมกับทีม Production
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบสอนหรืออกแบบสื่อการสอน