• ปริญญาโทหรือปริญญาเอก
  • สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • ดูแลรับผิดชอบภาระงานสอนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล