Draughtsman

T.M. Industry Co., Ltd.

เพชรบุรี

  • ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
  • การศึกษา ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา หรือเครื่องกล,ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ,ออกแบบมาแล้ว 1- 3 ปี

19-Nov-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
  • การศึกษา ปวช-ป.ตรี ทุกสาขา หรือเครื่องกล,ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ,ออกแบบมาแล้ว 1- 3 ปี

19-Nov-17

 

Applied
  • Must possess design background
  • Fluent in spoken and written English and Thai
  • 2 years of experience in managing design project

10-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล