• degree in Textile/ Design or related field
  • Fresh Graduate is welcome
  • Knowledge of computer design software packages

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส.- ปริญญาตรี โยธา อินทิเรีย
  • ประสบการณ์สายงานตรงเฟอร์นิเจอร์ Built in
  • ควบคุมคุณภาพงาน คำนวณวัสดุ

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล