ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  ZTE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ZTE (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Design Engineer & Design Manager

  ZTE (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคกลาง
  • Design engineer & Design manager
  • Subcon
  • telecommunication engineer
  Thai Beverage Can Ltd.'s banner
  Thai Beverage Can Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • ร่วมงานกับกลุ่มตลาดใหม่ๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ บางนา
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)