• ออกแบบและจัดทำ Layout Store
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความคิดสร้างสรรค์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Graphic/พนักงานกราฟิก

MEDIA DD (THAILAND) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • จบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี

12-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่