• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้งานวันจันทรืถึงวันเสาร์ได้

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่