• ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การออกแบบ Metal Sheet
  • ประสบการณ์ด้าน Electric ระบบไฟฟ้า PLC

13-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (ก่อสราง)
  • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

13-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่