Design Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Civil or Structural Engineer
 • 1-3 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรมและอ่านแบบ หรือเขียนแบบ

15-Nov-17

 

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้างและอ่านแบบก่อสร้างได้
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวช ปวส.(ขึ้นไป) สาขาเทคนิคการเขียนแบบ

15-Nov-17

 

Applied
 • ออกเเบบ ดีไซน์เนอร์ ออกเเบบเสื้อผ้า กางเกงใน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 - 5 ปี

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล