• ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
  • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • ประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
  • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
  • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
  • ประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
  • Progressive Die design, Tooling/Stamping design
  • 3 yrs exp in Progressive/ Tooling stamping design
  • Expertise in Soild works, Auto CAD (2D/3D)

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล