ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  CLX Thai Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี่มัลติมิเดีย
  • ใช้โปรแกรมPhotoshop,3D Max,Premiere Pro
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี
  LEA Design Co., Ltd.'s banner
  LEA Design Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • สามารถจัดการทีมให้ส่งงานตามกำหนดได้อย่างถูกต้องStr
  • รู้ขั้นตอนของงานตกแต่งภายในและงานสถาปัตเป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบในงานสูง