ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน

  Architect/ สถาปนิก

  Aesthete Space Company Limited
  สงขลา
  • โปรแกรม SketchUp, 3D-MAX, AutoCAD, Photoshop
  • มีความสามารถในการพัฒนาแบบและเขียนแบบก่อสร้างได้
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)