ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ประสบการณ์ออกแบบหรือทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD, 3D MAX