ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Senior Packaging Development (Korat Based)

  Mars Petcare (Thailand) Co., Ltd.
  นครราชสีมา
  • Packaging Development, Products Development
  • Transformation projects, Cost saving, Material
  • Research & Development, Food Science
  P.R. FOOD LAND CO., LTD.'s banner
  P.R. FOOD LAND CO., LTD.'s logo
  นครราชสีมา
  • มีความรู้และทักษะในด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์
  • สามารทำ Mock-up ตัวอย่างงานได้
  • สามารถWork Form Home เข้าสนง.2 ครั้ง/เดือน
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)