• ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านออกแบบตกแต่งภายใน
 • สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พิจารณานักศึกษาที่จบใหม่
 • เงินเดือนตามตกลง
 • โบนัสประจำปี และเบี้ยขยันประจำเดือน

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนตามตกลง
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยันประจำเดือน
 • ท่องเที่ยวประจำปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Graphic Design (แผนกส่งเสริมการขาย)

MITSILP WIN CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบ คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรม Autocad, 3ds max, Photoshop,

22-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด กราฟฟิก
 • สนใจเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media
 • มีความเข้าใจธุรกิจ E-Commerce และ E-marketing

21-Nov-17

 

Applied

Draftsman

Bua Yai Bio Power Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • เงินโบนัส / ขึ้นค่าจ้างประจำปี ,
 • ค่ากะ , เบี้ยขยัน ,ค่า On call
 • ค่ารักษาพยาบาล , ค่าเครื่องแบบ

21-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Architect สถาปนิกออกแบบภายใน/ภายนอก

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงาน

20-Nov-17

 

Applied

Interior Designer มัณฑนากร

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน
 • ทำงาน 150% ของที่วางแผนไว้
 • มีจุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงาน

20-Nov-17

 

Applied

Graphics Design / สื่อโฆษณาสินค้า / Website design

HOMEPLUS SAENGDAO FURNITURE MALL CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • อดทน ทุ่มเท ขยัน

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

20-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. ป.ตรี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด กราฟฟิก
 • สนใจเกี่ยวกับ Digital Marketing, Social Media
 • มีความเข้าใจธุรกิจ E-Commerce และ E-marketing

17-Nov-17

 

Applied

Civil engineer/วิศวกรโยธา

Erawan Sugar Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • มีประสบการณ์ทำงานด้านโยธา
 • สามารถเขียนแบบได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ

17-Nov-17

 

Applied
 • ตัดต่อ VDO โฆษณา หน้าร้าน รวมทั้งเป็นทีมงานการตลาด
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe iIIustrator Adobe Photoshop
 • รายได้ 15,000 – 40,000 บาท ต่อเดือน

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

17-Nov-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรมเฉพาะทางในการเขียนแบบ

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล