• Male, Female age 22-25 years old
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 0-2 years experience in related field

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in Design Engineer
 • JLPT N3

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และสื่อสารความคิดได้ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD 2D 3D และ Sketchup ได้
 • มีความรับผิดชอบ และรอบคอบ

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลผังการจัดเรียงสินค้า
 • จัดทำLayout Store,Layout Graphic,จัดผังกลุ่มสินค้า
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบก่อสร้างและอ่านแบบก่อสร้างได้
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปวช ปวส.(ขึ้นไป) สาขาเทคนิคการเขียนแบบ

16-Sep-17

 

Applied
 • Experience Product Design Metal Work
 • Computer literate Program Solid Work
 • Strong analytical capability

15-Sep-17

 

Applied

Product Design Engineer

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Female Age 25-30 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

14-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year in marketing, product marketing
 • Manage and cooperative work with media agency
 • Manage contents in company’s website

14-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer

NS BlueScope Lysaght (Thailand) Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s Degree in Civil or Structural Engineer
 • 1-3 years’ experience in structural design
 • Initiative and quick learning

14-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกเเบบ ดีไซน์เนอร์ ออกเเบบเสื้อผ้า กางเกงใน
 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1 - 5 ปี

13-Sep-17

 

Applied

Architect

V.N.STEEL INTER TRADE CO., LTD.

เมืองปทุมธานี

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือเทียบเท่า
 • ใช้โปรแกรม Autocad, Sketch up, 3D Max

13-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานออกแบบเครื่องจักรที่มีความหลากหลาย
 • ออกแบบเครื่องจักร Automation
 • ผลิตงานส่งออกต่างประเทศ

13-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล