• Bachelor's degree
  • 1 year experience in graphic designing
  • Portfolio are required

01-Jul-20

 

Applied
  • ปริญญาตรี
  • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
  • โบนัสปลายปี

01-Jul-20

THB16k - 35k /เดือน

Applied
  • Bachelor’s Degree in Mechanical
  • 2-4 years experience
  • Good command spoken/written in English

30-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่