• วุฒิการศึกษา ปวส./ป.ตรี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่