• เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Graphic & Motion Graphic Designer

BEAUTY RENOVA CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ปริญญาตรี Communication Art , Fine Art
 • สามารถใช่โปรแกรม 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect , Premiere Pro

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เขียนแบบ,ถอดแบบสำหรับผลิตสินค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้ เช่น AutoCAD

22-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

21-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เขียนแบบ,ถอดแบบสำหรับผลิตสินค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • ใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้ เช่น AutoCAD

21-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหกรรม/ออกแบบ

21-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาด้านกราฟฟิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

20-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรี Communication Art , Fine Art
 • สามารถใช่โปรแกรม 3D ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect , Premiere Pro

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล