• ระดับปริญญาตรี สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความขยัน อดทน
  • มีความคิดเชิงพัฒนา และขยันเรียนรู้อยู่ตลอด

20-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ออกแบบกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ โปรสเตอร์ แผ่นพับ โบรชัวร์
  • คิดและออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , สารสนเทศและสาขาอื่นๆ

19-Mar-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe photoshop,Adobe illustrator

13-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล