ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Ingenero (Thailand) Ltd./บริษัท อินเจเนโร(ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Draftsman/ช่างเขียนแบบ

  Ingenero (Thailand) Ltd./บริษัท อินเจเนโร(ประเทศไทย) จำกัด
  ธัญบุรี
  • ใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
  • เข้าใจระบบ Solar
  • ช่างเขียนแบบ Draftsman
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)