Senior Component Design Engineer

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • component, assembly design
  • Test products, machine and assembly
  • Specification check

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • เขียนแบบก่อสร้างและอ่านแบบก่อสร้างได้
  • เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปวช ปวส.(ขึ้นไป) สาขาเทคนิคการเขียนแบบ

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล