• สามารถเขียนแบบ Auto Cad / Inventor ได้
  • เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โลหะ
  • เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล