ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Double A (1991) Public Company Limited's banner
  Double A (1991) Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • นักออกแบบสื่อดิจิตัล
  • ประสบการณ์ 1- 3 ปี
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น After Effect, Adobe Premier
  Double A (1991) Public Company Limited's banner
  Double A (1991) Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ 1- 3 ปี
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Illustrator, Photoshop, 3D
  Reckitt Benckiser (Thailand) Limited's banner
  Reckitt Benckiser (Thailand) Limited's logo

  Packaging Technologist (Contract - 1 year)

  Reckitt Benckiser (Thailand) Limited
  ฉะเชิงเทรา
  • Packaging and material
  • Packaging development
  • Location : Wellgrow Industrial Estate