• เชียวชาญในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิคดีไซน์
  • ระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านออกแบบสื่อการตลาดออนไลน์

16-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่