ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Chelae (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Chelae (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  เชียงใหม่
  • จะต้องมีประสบการณ์การออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น
  • เรียนจบเกี่ยวกับสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้
  • สถานที่ทำงาน จังหวัดเชียงใหม่
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)