ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  หลักสี่
  • ใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ได้อย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบงานแฟชั่น
  • เข้าใจการใช้สี การจัดวางโลโก้ / ตัวอักษร