Senior 3D Artist

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ทำงานบริษัทเกม
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  • ทำงานนนทบุรี

15-Nov-19

 

Applied

Senior Web Developer (PHP)

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่