ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-14 จาก 14 ตำแหน่งงาน
  Digitiv Co., Ltd.'s banner
  Digitiv Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ illustrator,Photoshop
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Drupal
  • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
  ttb spark - TMBThanachart Bank or ttb's banner
  ttb spark - TMBThanachart Bank or ttb's logo
  จตุจักร
  • At least 5 years exp in UX/UI Designer
  • Tablet, Mobile, Website / Figma, Agile environment
  • Onsite 4, WFH 1 / BTS Jathujak