ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Solution Experience Manager

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Ability to build, lead, and manage the team
  • Exp in different aspects of design techniques
  • Not over 7 years of experience in related fields
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  UI Designer

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Design interfaces to enhance better experience
  • 1-3 years experience as UX/UI or any related tasks
  • Portfolio is required !!
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's banner
  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด's logo

  Experience Designer (UX Designer)

  Ngernturbo Co., Ltd. / บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
  ปากเกร็ด
  • Design interfaces to enhance better experience
  • 1-3 years experience as UX or any related tasks
  • Portfolio is required !!