• ออกแบบและพัฒนา Website ภายใน(Intranet)
  • พัฒนา Websiteให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้กำหนดไว้
  • ใช้ภาษา C#.net /VB.net/Ajax

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล