ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Digitiv Co., Ltd.'s banner
  Digitiv Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ illustrator,Photoshop
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Drupal
  • มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสารดี
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's banner
  Bank of Ayudhya Public Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • 3+ years experience in UX writer, Content Writer
  • Experience in writing contents for web/mobile
  • tools for web and product design such as Figma, XD