• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  • มีทักษะและสามารถเขียนภาษา VB / HTML / C#
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Photoshop /Illastrator

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล