ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  CLX Thai Co., Ltd.'s logo

  3D CG artist

  CLX Thai Co., Ltd.
  ภูเก็ต
  • ปริญญาตรี
  • มีความรู้ด้าน Photoshop,Cinema4,3dsMax,Maya
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ