• Higher education in visual merchandising
  • understanding of home furnishing
  • Creative thinking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เป็นคนเล่นเกม / มีความรู้ด้านเกมออนไลน์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสื่อออนไลน์และเกม
  • ทำงานแค่วันละ 8 ชั่วโมง 09:00 - 17:00 น.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ปริญญาตรีด้านการออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นคนเล่นเกม / มีความรู้ด้านเกมออนไลน์
  • ทำงานแค่วันละ 8 ชั่วโมง 09:00 - 17:00 น.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล