ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Double A (1991) Public Company Limited's banner
  Double A (1991) Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • นักออกแบบสื่อดิจิตัล
  • ประสบการณ์ 1- 3 ปี
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น After Effect, Adobe Premier