• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • สามารถออกแบบเครื่องจักร (Automation System)
  • มีความตั้งใจในการทำงาน

18-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่