Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์ไม่ต่ากว่า 3 ปี

18-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Knowledge in PLC Program Mitsubishi, Omron, Siemen
 • Can Design/Drawing electrical circuits in Machine
 • B.E. of Mechatronics, Electrical or related

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • เครื่องจักร เครื่องยนต์ ออกแบบ หุ่นยนต์
 • สามารถใช้ Solid Work ในการออกแบบ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ และตกแต่งภาพ ได้
 • ออกแบบและวางแผนรูปแบบงานศิลปะผลิตภัณฑ์แก้ว

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล