• วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Auto CAD ได้
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

19-Mar-18

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วศบ./วทบ./อสบ./คอบ.
  • Mechanical/Mechatronic/Agro-machinery/Machine
  • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ

15-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล