• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
  • มีความรู้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
  • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

22-Nov-17

 

Applied
  • Male/Female
  • Age 28-35
  • Planning for Packaging Material arrival dates

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล