• ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาออกแบบ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สาขาออกแบบ
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล