• สามารถเลือกทำงานประจำที่กรุงเทพหรือราชบุรีได้
  • ใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop คล่อง
  • หากใช้โปรแกรม 3D Rhinoceros พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Nov-19

 

Applied
  • Bachelor’s degree in Engineer Faculty only
  • Good relationship and good collaboration
  • Good command of English

20-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree in Engineering.
  • 10 years experience in CNC Milling, Cutting tools
  • Understanding of Geometrical Tolerances

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่