• วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Auto CAD ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้า
 • ออกแบบ ปรับปรุง รูปแบบบรรจุภัณฑ์
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วศบ./วทบ./อสบ./คอบ.
 • Mechanical/Mechatronic/Agro-machinery/Machine
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ

15-Mar-18

 

Applied
 • จบ ปวส. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Engineer
 • 10 or more years of work experience in mechanical
 • Engineering design, tooling/system design, project

14-Mar-18

 

Applied
 • Develop new fashion jewelry collections
 • Fluent in spoken and written English and Thai
 • Must be able to relocate to Cha am area

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล