• จัดทำโครงงานหลากหลาย
  • นำเสนอผลงานต่อผู้บริหาร
  • คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์

18-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส.เขียนแบบ หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
  • เพศชาย/หญิง ประสบการณ์0-5ปีเดินทางต่างจังหวัดได้
  • เงินเดือน17000ขึ้นไปค่าที่พัก,อาหารฟรี,เบี้ยเลี้ยง

18-Nov-19

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Work Monday through Friday
  • Is a challenging task
  • Welcome people who love progress

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่