• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ด้านงานออกแบบและดีไซน์ผลิตภัณฑ์
 • สามารถใช้โปรแกรม SOLID WORK, 3D, AUTO CAD

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญาตรี ด้านเขียนแบบ และออกแบบ
 • ใชัโปรแกรม AUTOCAD และ Solit Work ได้ดี
 • มีความขยัน และดูแลผลประโยชน์ของบริษัท

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างเขียนแบบ

A and S (1992) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล AUTOCAD
 • เขียนแบบ3D
 • ความรู้งานหล่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jan-18

 

Applied
 • เขียนแบบ ควบคุมงานฝ่ายผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล