ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์เขียนแบบสะพาน
  • เขียนแบบทางยกระดับ
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  บางกรวยเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
  • Bachelor's degree or higher in Interior Design
  • Experience in decorating interior spaces
  • Proficiency in AutoCAD, Illustrator, SketchUp 3D
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)