• เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

16-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

13-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

12-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหกรรม/ออกแบบ

12-Nov-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล