ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  PREMIER CANNING INDUSTRY COMPANY LIMITED's logo
  บางบ่อ
  • บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความเป็นผู้นำ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 5 ปี