ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  Design Engineer

  Satys Electric (Thailand) Co., Ltd.
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • engineer
  • Design product
  • samutparkran
  Yamaha Motor Asian Center Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  Yamaha Motor Asian Center Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  DIGITAL MODELER

  Yamaha Motor Asian Center Co., Ltd.
  บางบ่อ
  • 3D/Graphic Design, Clay Model, Mock Up, Sculpture
  • Alias, Photoshop, Illustrator, 3D program
  • Bachelor's in Sculpture, Product Design
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)