Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์ไม่ต่ากว่า 3 ปี

18-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • Experience Product Design Metal Work
  • Computer literate Program Solid Work
  • Strong analytical capability

17-Jan-18

 

Applied
  • จบปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ และตกแต่งภาพ ได้
  • ออกแบบและวางแผนรูปแบบงานศิลปะผลิตภัณฑ์แก้ว

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล