ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Dubuit Far East Co., Ltd.'s banner
  Dubuit Far East Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • วิศวกรออกแบบเครื่องจักร
  • Design Engineer
  • Mechanical Engineer
  Salee Printing Public Company Limited's banner
  Salee Printing Public Company Limited's logo
  คลองหลวงTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • มีความรู้เรื่องทฤษฏีสี Color Management
  • มีความรู้เรื่อง Artwork โปรแกรม AI, Photoshop
  • มีความรู้เรื่องโปรแกรม ESKO
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Packaging Designer (พิจารณานักศึกษาจบใหม่)
  • illustrator skill is required. Welcome new grad.
  • Design packaging carton, Booklet, Filler, Sticker