ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd./บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด's banner
  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd./บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด's logo

  Carpet Designer / เจ้าหน้าที่ออกแบบพรม - Khon Kaen

  Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd./บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ขอนแก่น
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สามารถออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Illustrator
  • มีทักษะและความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์งาน