• โปรแกรม SketchUp, 3D-MAX, AutoCAD, Photoshop
  • มีความสามารถในการพัฒนาแบบและเขียนแบบก่อสร้างได้
  • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

16-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่