• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถออกแบบงานและเขียนแบบงานภายในได้

18-Mar-20

 

Applied
  • Degree or higher in interior design
  • Experience in interior design and related field
  • Expertise in design, lighting& mechanical design

18-Mar-20

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถออกแบบงานและเขียนแบบงานภายในได้

18-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่