ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  ZTE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  ZTE (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Design Engineer & Design Manager

  ZTE (Thailand) Co., Ltd.
  ภาคกลาง
  • Design engineer & Design manager
  • Subcon
  • telecommunication engineer
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)